Apikal Fastighetspartner AB (publ); Årsredovisning 2018 samt kommande offentliggöranden

Offentliggörande av årsredovisning för 2018

Apikal Fastighetspartner AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsår 2018. Årsredovisningen finns i sin helhet på bolagets hemsida:

www.apikalfastighetspartner.se

Årsredovisningen finns också som bifogad fil.

Kommande offentliggöranden

Vi planerar att publicera:

Kvartalsrapport för Q1 2019 den 29 maj 2019

Delårsrapport för Q2 2019 den 22 aug 2019

Kvartalsrapport för Q3 2019 den 21 november 2019

För vidare upplysningar kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31


Allmänt om verksamheten  

Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital för fastighetstransaktioner. För att finansiera utlåning emitterar Apikal Fastighetspartner vinstandelslån. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot andra fastighetstyper.

Apikal Fastighetspartner AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar