Apikal Fastighetspartner AB (publ); Komplettering Delårsrapport 2019-06-30

Report this content

Apikal Fastighetspartner AB uppdaterar och kompletterar härmed delårsrapporten 2019-06-30 med intygande från styrelsen och verkställande direktören tillsammans med granskningsrapport från bolagets revisor KPMG.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Prenumerera

Dokument & länkar