Apikal Fastighetspartner II AB - Nordic City Properties AB (publ)

Report this content

Ett avtal har nu träffats mellan Apikal Fastighetspartner II AB och Nordic City Properties AB (publ) ("Låntagaren")) i linje med det skriftliga förfarande som initierades av Apikal Fastighetspartner AB  den 9 juni 2022. Som följd av detta ska nu Låntagarens konkurs nedläggas och Låntagaren blir skyldig att återbetala Apikal enligt tidigare kommunicerade villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Mejl: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31

Prenumerera