Återbetalning Apex 9

Report this content

Värdepappret Apex 9 (ISIN: SE0010441311) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2021-11-03. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 91 750 000 SEK.

Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att avstämningsdag för värdepappret blir 27 oktober 2021 och därefter avnoteras värdepappret.

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Prenumerera

Dokument & länkar