Investerarbrev Q1 2014

(För fullständigt investerarbrev, se bifogad fil)

Informationen är sådan som Apikal Fastighetspartner AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de obligationer bolaget emitterat vilka är noterade hos NGM.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 klockan 17.45.

Apikal Fastighetspartner AB (publ) publicerar idag sitt investerarbrev för Q1 2014. Brevet finns bifogat härvid och kan även laddas hem från bolagets hemsida www.apikalfastighetspartner.se

 

För ytterligare infomation vänligen kontakta Rickard Fischerström, VD Tel. 08-121 32 917

 

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper.