Nyemission på 100 MSEK i APIS

Nyemission på 100 MSEK i APIS APIS har tillförts 100 MSEK i en riktad nyemission. APIS är ett internationellt kompetensföretag inom mobil telekom och trådlös Internet. De nya investerarna i APIS är Catella Holding, SEB Fonder och Grimaldi Industri. På kort tid har APIS blivit ledande inom kompetensutveckling för mobil telekom och trådlös Internet. APIS genomför leverantörsoberoende utbildningar i alla delar av världen. För att möta den stora efterfrågan gör företaget nu en rad förändringar. Det nya kapitalet ska huvudsakligen användas till att finansiera produktutveckling och fortsatt internationell expansion, framförallt i Europa och USA. - Vi har lärt känna APIS som ett välskött bolag, med en stark affärsidé och en unik marknadsposition, säger Johan Björklund, finansdirektör på Catella Holding, som för egen och kunders räkning tecknar hälften av nyemissionen. Vi ser fram emot att genom ett aktivt ägande få vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av bolaget. - Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att ytterligare förstärka vår internationella närvaro, säger Jörgen Mannheimer, VD på APIS. Dessutom kommer vi vidareutveckla våra affärsområden technical training, seminars och e-learning. Enskilda Securities har varit APIS rådgivare i finansieringsprocessen. För ytterligare information kontakta: Jörgen Mannheimer, VD, APIS, tel. 08-555 105 01, mobil 0707-20 30 20, jorgen.mannheimer@apis.se Fredi Hedenberg, grundare, APIS, tel. 08-555 105 10, mobil 0708-70 67 08, fredi.hedenberg@apis.se APIS i korthet APIS är ett internationellt kompetensföretag inom mobil telekom och trådlös Internet. APIS genomför leverantörsoberoende utbildningar i alla delar av världen. Kunderna är mobiltelefonioperatörer, systemleverantörer och konsultfirmor med tekniskt kvalificerad personal. APIS kursutbud är varierat, från flera dagars djupa tekniska utbildningar i till exempel GSM, GPRS och UMTS till seminarier i aktuella ämnen som WAP och IP. Personal från 250 (av totalt cirka 400) mobiltelefonioperatörer, leverantörer och konsultbolag världen över har hittills deltagit i kurser och seminarier från APIS. Verksamheten har sedan starten 1994 vuxit med mer än 100 procent per år. Den största ökningen sker för närvarande på den europeiska och amerikanska marknaden. APIS har idag cirka 60 anställda i tre länder och omsatte under 1999 närmare 40 MSEK. Företaget räknar med en kraftig tillväxt de närmaste åren och med flera nya utlandsetableringar i Europa och USA. APIS ägs idag huvudsakligen av grundarna, ledningen och personalen samt av investerare som Catella Holding, SEB Fonder och Grimaldi Industri. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

APIS är ett internationellt kompetensföretag inom mobil telekom och trådlös Internet. Under våren 2000 genomförs en nyemission och under 2001 planeras en börsintroduktion.

Dokument & länkar