Susanne de Verdier, ny marknads- och försäljningsdirektör på APIS

Susanne de Verdier, ny marknads- och försäljningsdirektör på APIS Susanne de Verdier har utsetts till marknads- och försäljningsdirektör på APIS. Susanne de Verdier kommer närmast från DeLaval International där hon varit affärsområdeschef för Service & Parts samt kommunikationschef. APIS befinner sig i ett mycket expansivt läge. Susanne de Verdiers uppgift blir att skapa en avdelning för strategisk internationell marknadsföring och försäljning. Avdelningen ska arbeta långsiktigt med Key Account Management mot globala telekomleverantörer och operatörer. - Jag uppfattar APIS som ett stabilt bolag med ett starkt produktutbud, säger Susanne de Verdier. Det ska bli roligt att vara med och skapa förutsättningar för den fortsatta internationella expansionen. Susanne de Verdier har sedan 1994 arbetat på DeLaval International och hennes huvudsakliga fokus har varit att bygga upp affärsområdet Service & Parts, internationell marknadsföring/ försäljning och produktutveckling. Hon har även erfarenhet från arbete med bland annat CRM, e-commerce och channel strategy. Susanne de Verdier har också varit tillförordnad chef för DeLaval Internationals kommunikationsavdelning. Tjänsten på APIS tillträder Susanne de Verdier vid årsskiftet. - Efterfrågan på våra kurser och seminarier ökar i takt med tillväxten för mobilt Internet, säger Jörgen Mannheimer, VD på APIS. I det skede av kraftig tillväxt där vi befinner oss kommer Susanne de Verdiers erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter internationellt väl till pass. Hon blir dessutom ett starkt tillskott i ledningsgruppen. För ytterligare information kontakta: Jörgen Mannheimer, VD, APIS, tel. 08-555 105 01, mobil 0707-20 30 20, jorgen.mannheimer@apis.se www.apis.se APIS i korthet APIS är ett internationellt kompetensföretag inom mobil telekom och mobilt Internet. APIS genomför leverantörsoberoende utbildningar i alla delar av världen. Kunderna är mobiltelefonioperatörer, systemleverantörer och konsultfirmor med tekniskt kvalificerad personal. APIS kursutbud är varierat, från flera dagars djupa tekniska utbildningar i till exempel GSM, GPRS och UMTS till seminarier i aktuella ämnen som WAP och IP. Personal från 250 (av totalt cirka 400) mobiltelefonioperatörer, leverantörer och konsultbolag världen över har hittills deltagit i kurser och seminarier från APIS. Verksamheten har sedan starten 1994 vuxit med mer än 100 procent per år. Den största ökningen sker för närvarande på den europeiska och amerikanska marknaden. APIS har idag cirka 60 anställda i tre länder och beräknas öka omsättningen med 100 procent under år 2000. Företaget räknar med en kraftig tillväxt de närmaste åren och med flera nya utlandsetableringar i Europa och USA. APIS ägs huvudsakligen av grundarna, ledningen och personalen samt av investerare som Catella Holding, SEB Fonder och Grimaldi Industri. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar