Apotek Hjärtat delårsrapport kvartal 3

Juli – september 2014
•    Nettoomsättningen uppgick till 2 320 (2 204) MSEK, en ökning med 5,3%.
•    Justerad EBITA* uppgick till 123 (110) MSEK, en ökning med 12,1%.
•    Rörelseresultatet uppgick till 121 (108) MSEK före engångsposter och till 120 (96) MSEK efter engångsposter.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 73 (98) MSEK.
•    Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,14) SEK.

Viktiga händelser juli – september 2014
•    I september lanserade Apotek Hjärtat en fullständig e-handelslösning.
•    Läkemedelsverket föreslog i augusti att paracetamol i tablettform inte ska få säljas utanför apotek från 1 mars 2015. Beslut från Läkemedelsverket förväntas under det fjärde kvartalet.
•    Örebro läns landsting tilldelade Apotek Hjärtat avtalet (med start i oktober 2015) avseende leverans av tjänster inom läkemedelsförsörjning.
•    Apovet AB förvärvades i juli 2014. Apovet AB är ett nätbaserat apoteksföretag inriktat på distansförsäljning av djurläkemedel och apoteksvaror.

– Omsättningen ökar och Apotek Hjärtats lönsamhet fortsätter att förbättras. Andelen egna varumärken fortsätter att öka. Samtidigt fortsätter andelen varor som distribueras via egen varuförsörjning att öka vilket också ger ett positivt bidrag till resultatet, säger Anders Nyberg, VD Apotek Hjärtat.

Vid frågor, vänligen kontakta någon av följande personer:
Göran Hesseborn, CFO, tel: 0761-120015, goran.hesseborn@apotekhjartat.se
Jonas Mjöbäck, Kommunikationschef, tel: 0733-127981, jonas.mjoback@apotekhjartat.se

Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är drygt 9 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Omsättningen ökar och Apotek Hjärtats lönsamhet fortsätter att förbättras. Andelen egna varumärken fortsätter att öka. Samtidigt fortsätter andelen varor som distribueras via egen varuförsörjning att öka vilket också ger ett positivt bidrag till resultatet.
Anders Nyberg VD