Apotek Hjärtat hjälper KOL- och astmapatienter i nytt pilotprojekt

Nära 10 procent av Sveriges befolkning lider av astma och KOL och de flesta behandlas med inhalationsläkemedel. Men många patienter har omedvetet felaktig inhalationsteknik vilket gör att läkemedlet inte får full effekt – och patienterna riskerar därmed sjukhusvistelser och onödiga kortisonkurer. I en ny pilotsatsning kartlägger Apotek Hjärtat patienters inhalationsteknik med målsättningen att implementera inhalationscheck på kedjans samtliga apotek för att hjälpa patienter till bättre välmående.

Projektet involverar tio utvalda apotek och är en del av Apotek Hjärtats samarbete med Astma- och Allergiförbundet. Syftet med piloten är att kartlägga de vanligaste misstagen patienter gör när de inhalerar sina astma- eller KOL-läkemedel och testa en tjänst som syftar till att gå igenom inhalationstekniken i samband med att kunderna hämtar ut sina läkemedel.

Studier har visat att endast var tredje patient har korrekt inhalationsteknik* och effekten av felaktig användning är stor. Patienter med fel teknik löper 1,5 gånger** större risk för sjukhusvistelse, akutmottagningsbesök, antibiotika- samt kortisonkurer.

- Vi vet sedan tidigare att felaktig inhalationsteknik är ett omfattande och allvarligt problem – med stora konsekvenser för såväl individ som samhälle. På våra apotek möter vi patienterna när de hämtar ut sin medicin och spelar därför en viktig roll i att säkra att patienten får korrekt rådgivning som bidrar till att öka livskvaliteten. Rätt och återkommande information är ett steg i att hjälpa patienter att må bättre, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Projektet påbörjades i slutet av mars och avslutas under sommaren, med målsättningen att implementera inhalationsrådgivning på samtliga Apotek Hjärtat runtom i landet. Redan nu har piloten visat på flera vanliga misstag. Det är till exempel vanligt att man håller inhalatorn fel när man matar fram en dos, vilket gör att man får fel dos, eller att man inte håller andan efter inhaleringen, vilket gör att man inte får ner medicinen i lungorna lika effektivt.

Apoteken som medverkar i pilotprojektet är Apotek Hjärtat Mälarsjukhuset, Hallstahammar, Arvika Torg, Norra Gränbystaden, Vällinbygången, Lidingö, Kungsängen, ICA Maxi Karlskoga, ICA Maxi Häggvik samt Täby Centrum. Testet genomförs under åtta veckor på respektive apotek.

Om testerna
De involverade apoteken har utbildats i inhalationsteknik och har tagit in demoexemplar av samtliga inhalatorer, inklusive engångsmunstycken. Varje kund som hämtat ut en inhalationsläkemedel har blivit ombedda att visa hur de gör när de matar fram dos, hur de håller i inhalatorn och hur de gör när de inhalerar samt svarat på om de fått information om inhalatorn tidigare. Efter att kunden visat hur de normalt gör har de fått rådgivning och hjälp att korrigera sina misstag. I de fall kunderna tackat ja, görs uppföljande samtal för utvärdering. Samtliga resultat sammanställs i en rapport efter att projektet avslutats.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

apotekhjartat.se, icagruppen.se

*Sanchis J, Pedersen, Soren. Systematic review of errors in inhaler use. Has patient technique improved over time? Chest. 2016; 150(2):394-406

**Melani A, Bonavie M, Cilenti V, Cinti C, Lodi M, Martucci P Et al. Inhaler mishandling remains common in real life and is associated with reduced disease control. Respir Med. 2011 Jun;105(6):930-8 

Taggar:

Om oss

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se

Prenumerera

Dokument & länkar