Åtta av tio vill ha rätt till information om hur läkemedel påverkar miljön

Report this content

Bristande lagstiftning gör det svårt för konsumenter att göra aktiva miljöval när det kommer till läkemedel, trots att läkemedel kan ha en stor påverkan på miljön. En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att fler efterfrågar mer transparens i frågan. Hela åtta av tio anser att man har rätt att få information om hur receptbelagda läkemedel påverkar miljön.

Att möjliggöra för konsumenter att göra bra miljöval är ett viktigt steg för att säkra en hållbar utveckling. Konsumentmakten på olika marknader styr efterfrågan och påverkar därmed miljön, men när det kommer till läkemedel är det en utmaning att göra val med miljöhänsyn. På receptbelagda läkemedel finns idag inte tillräckliga miljökrav.

En ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att konsumenter idag efterfrågar en större möjlighet till påverkan när det kommer till just läkemedel. Åtta av tio svenska konsumenter anser att man har rätt att få information om hur receptbelagda läkemedel påverkar miljön. Åsikten är starkast bland unga, 18-29 år, där hela 91 procent vill ha mer information.

Undersökningen visar även att tre av fyra konsumenter skulle vilja ha möjligheten att välja ett annat läkemedel om de visste att läkemedlet påverkar miljön negativt.

- Det borde vara självklart att kunna välja läkemedel med hänsyn till miljön och vi vill vara med och skapa en mer hållbar läkemedelsmarknad. Problemet ligger i att apoteksaktörerna inte har möjlighet att påverka vilka receptbelagda läkemedel de erbjuder och har heller ingen information om olika läkemedels miljöpåverkan. Att det råder total konfidentialitet kring var och hur läkemedel tillverkas är för mig helt orimligt, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

För tre år sedan lanserade Apotek Hjärtat en egen märkning på sitt receptfria sortiment. Med symbolen ”Välj med hjärtat” vill man underlätta för konsumenter att göra bra miljöval när det kommer till receptfria läkemedel. Märkningen betyder att leverantören till produkten har ett långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete vilket bidrar till en mer hållbar läkemedelsproduktion.

Den märkning som Apotek Hjärtat byggt upp har tagits fram med små resurser och gäller enbart för det egna sortimetet, som är möjligt att kontrollera.

- För att vi ska ha möjlighet att ta vårt fulla ansvar krävs en skärpning på politisk nivå och nya regler som gynnar både människa och miljö. Det är oroande att den transparens man kräver från resten av samhället och övriga branscher inte gäller för läkemedelsindustrin, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

Majoriteten av konsumenterna i undersökningen är också eniga om att en tydligare lagstiftning behövs. Drygt sex av tio anser att Sverige borde ställa högre krav vad gäller miljöpåverkan vid upphandling av läkemedel.

Undersökningens resultat i korthet:

  • Åtta av tio (81%) anser att konsumenter borde ha rätt att få information om hur receptbelagda läkemedel påverkar miljön. Andelen bland unga, 18-29 år, är drygt 9 av 10 (91%).

  • Tre av fyra (74%) skulle vilja ha möjligheten att välja ett annat läkemedel om man visste att det läkemedel man använder påverkar miljön negativt.

  • Sex av tio (63%) anser att Sverige borde ställa högre krav vad gäller miljöpåverkan vid upphandling av läkemedel.
  • Drygt en fjärdedel (27%) säger att de skulle vara beredda att betala mer för ett receptbelagt läkemedel om miljöpåverkan tydligt redovisas.
  • 95% av de som deltog i undersökningen har aldrig efterfrågat information om hur ett receptbelagt läkemedel påverkar miljön.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd via webbenkäter av Novus under september 2019. Undersökningens deltagare är ur ett riksrepresentativt urval och har 1 043 respondenter.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

apotekhjartat.se, icagruppen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar