Lyckat resultat efter två år med avgiftsbelagda påsar - 112 ton mindre plast

För två år sedan började Apotek Hjärtat, som första apotekskedja, att ta betalt för plastpåsar. Initiativet har hittills resulterat i en minskning av mängden förbrukad plast med 55 procent, vilket motsvarar 112 ton.

Cecilia de Pedro hllbarhetschef Apotek Hjrtat

Sedan 2017 har Apotek Hjärtat tagit betalt för sina plastpåsar och övergick samtidigt till plastpåsar av förnybar sockerrörsplast. Två år senare kan det nu konstateras att initiativet har minskat antal kilo förbrukad plast med 55 procent, en besparing på totalt 112 ton plast. Vilket motsvarar vikten av halva Frihetsgudinnan.

Intäkterna från de plastpåsar som säljs skänker Apotek Hjärtat direkt till Naturskyddsföreningens arbete för natur och miljö, och hittills har drygt
3,2 miljoner kronor samlats ihop. Pengarna finansierar bland annat ett projekt för att uppmärksamma problemen med, och minska förekomsten av, läkemedel i miljön.

- Det är otroligt roligt att se hur vi som företag kan minska förbrukningen av plast med så pass enkla förändringar och samtidigt hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val. Att skänka intäkterna vidare till Naturskyddsföreningen för att stödja något som gynnar både miljö och människa är en självklarhet för oss, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat arbetar ständigt för att hitta nya initiativ som ökar medvetenheten och förbättrar för miljön.  

Som ensam apotekskedja har man bland annat infört hållbarhetsmärkningen ”Välj med Hjärtat” på receptfria läkemedel, med syfte att göra det enklare för konsumenter att göra bra val. Märkningen betyder att leverantören till produkten har ett långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete vilket bidrar till en mer hållbar läkemedelsproduktion.

Inom Apotek Hjärtat bedrivs även ett ambitiöst miljöarbete med syfte att minska den egna organisationens direkta miljöpåverkan. Målet är att verksamheten ska vara klimatneutral till 2020. För Apotek Hjärtats del omfattar målet all påverkan som verksamheten orsakar i apotek, lager och på kontor - via exempelvis användande av godstransporter, el och tjänsteresor. Målet ska nås dels genom att minska de klimatpåverkande utsläppen, dels genom ökad resurseffektivitet. Den klimatpåverkan som inte kan elimineras i driften till 2020 kommer att klimatkompenseras.

Resultatet i korthet:

  • Initiativet har minskat antal kilo förbrukad plast med 55 procent, en besparing på totalt 112 ton plast.
  • Antalet sålda påsar har minskat med 60 procent.
  • Intäkterna från de sålda plastpåsar som hittills skänkts till Naturskyddsföreningen uppgår till 3 259 701 kronor till och med Q1 2019.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

apotekhjartat.se, icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar