• news.cision.com/
  • Apotek Hjärtat/
  • Två av tre tycker att det är svårt att hålla koll på sina vaccinationer - digitalt vaccinationskort ska underlätta

Två av tre tycker att det är svårt att hålla koll på sina vaccinationer - digitalt vaccinationskort ska underlätta

Report this content

Enligt en ny undersökning från Sifo, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, upplever två av tre (65 procent) att det är svårt att hålla koll på vilka vaccin man tagit under årens lopp. Vissa vaccin kräver påfyllnadsdoser för att skapa ett fullgott skydd, och då blir det extra viktigt att inte glömma. Nu finns ett digitalt vaccinationskort som hjälp för att komma ihåg nästa vaccination.

 

Att hålla koll på vilka vaccin man bör ta, eller vilka man redan har tagit, kan ibland vara svårt visar en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat. Två av tre (65 procent) upplever att det är svårt att hålla koll på vilka vaccin man tagit tidigare. Män (68 procent) tycker att det är svårare att minnas detta än kvinnor (62 procent).

Det är främst personer mellan 30 och 49 år som tycker det är svårt att hålla koll på sina vaccinationer, det uppger tre av fyra (74 procent) i åldersgruppen. 68 procent av de tillfrågade i åldern 18 till 29 år tycker också att det är svårt att minnas vilka vaccin man tagit tidigare i livet. Vid vaccination som kräver påfyllnadsdoser för att skapa ett fullgott skydd skickas inte alltid en kallelse hem till patienten, något som gör det lätt att missa kommande vaccinationer.

– Vi erbjuder vaccinationer i samarbete med Min Doktor och Vaccinova på en rad av våra apotek. Här kan du bli vaccinerad mot TBE och influensa, samt vaccinera dig inför kommande resor. I samband med besöket finns det såklart också möjlighet att lyfta eventulla frågor kring din vaccination, exempelvis kring påfyllnadsdoser eller om du upplever oro kopplat till biverkningar som kan tänkas uppstå, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

För att underlätta problematiken har Min Doktor tagit fram ett digitalt vaccinationskort där användaren själv kan lägga in sina tidigare vaccinationer från andra aktörer i en app, vilket gör det enklare att få en överblick. De vaccinationer som görs via Min Doktor registreras automatiskt och följs upp med sms-påminnelser om nästkommande dos. 

– Vi har förstått att det är många som tycker att det är svårt att minnas vilka vaccin man har tagit, och bör ta framåt. Då de flesta idag har sina mobiltelefoner med sig på språng hoppas vi att appen, med det digitala vaccinationskortet, kan göra det lättare att minnas och få koll, säger Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens vaccin på Min Doktor.

Undersökningens resultat i korthet: 
65 procent tycker att det är svårt att komma ihåg vilka vaccin de har tagit och när. Två av tre i åldern 18 till 29 år (68 procent), och nästan tre av fyra i åldern 30 till 49 år (74 procent) tycker att det är svårt att hålla koll på sina vaccinationer.
Närmare varannan (49 procent) tillfrågad mellan 65 och 79 år menar att det är svårt att komma ihåg sina tidigare vaccinationer. 65 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 50 till 64 år uppger även detta.
Fler män (68 procent) än kvinnor (62 procent) tycker att det är svårt att minnas vilka vaccin de tagit.
En av tre (35 procent) upplever det viktigt att vaccinera sig mot influensa.
Många anser att vaccination mot stelkramp är viktigt (73 procent).
Unga upplever resevaccin som viktigare än övriga tillfrågade åldersgrupper. 70 procent av de tillfrågade mellan 18 och 29 år anser att resevaccin är extra viktigt för dem.

Om undersökningen: 
Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 2414 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen gjordes mellan 11 och 19 januari 2021.

För mer information om det digitala vaccinationskortet från Min Doktor, besök:
https://www.mindoktor.se/journalen/samla-dina-vaccinationer-digitalt/

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, 
apotekhjartat.se, icagruppen.se

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar