Apoteket positivt till betänkandet kring den nya läkemedelsförmånen

Apoteket positivt till betänkandet kring den nya läkemedelsförmånen Apoteket AB välkomnar betänkandet om den nya läkemedelsförmånen, SOU 200:86. Om förslagen i betänkandet genomförs skapas förutsättningar för en rationell läkemedelsanvändning. Samhällets resurser, inklusive Apotekets, kan nyttjas på ett ännu bättre sätt och därmed bidra till en bättre läkemedelsanvändning. I remissvaret till Socialdepartementet ser Apoteket gärna ett nytt enkelt och lättbegripligt förmånssystem, där kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överförs till landstingen. En självständig myndighet ska kunna avgöra om ett läkemedel ska ingå i förmånen eller ej. Apoteket anser också att en fast egenavgift även ovanför högkostnadsgränsen är rimlig att införa. Däremot anser Apoteket att referensprissystemet måste avskaffas och att barn bör ha separata högkostnadsskydd för enklare förmånshantering. Betänkandets förslag till en utvecklad apoteksverksamhet är heller inte tillräckligt långtgående med till exempel för små ekonomiska möjligheter för fortsatt utvecklingsarbete. - Det här betänkandet ger dock en noggrann och heltäckande beskrivning av den svenska situationen kring läkemedelskostnader och läkemedelsanvändning. Den kommer sannolikt att fungera som en värdefull uppslags- och lärobok under en lång tid framöver, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket AB. För ytterligare information kontakta: Informationsdirektör Thony Björk tfn 070-520 03 57 Remissvaret i sin helhet kommer även att finnas tillgängligt på vår hemsida: www.apoteket.se/aktuellt ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar