Läkemedelsförpackningar för alla

Report this content

Läkemedelsförpackningar för alla Apoteket har utsett årets fem bästa läkemedelsförpackningar. Många av apotekets kunder har problem med svåra förpackningar och i en undersökning bland reumatiker rankades läkemedelsförpackningar som det åttonde största problemet av över 100. Priserna till de bästa läkemedelsförpackningarna delas ut idag på Läkarstämman i Göteborg. I bedömningen har hänsyn tagits till hur enkla förpackningen är att hantera, användarvänlighet, miljö med mera. Här är vinnarna med motivering, bilder finns: Metotrexate Wyeth Lederle Wyeth Lederles Methotrexate-förpackning har under lång tid varit mycket uppskattad av Apotekets kunder med reumatiska sjukdomar. Förpackningen nämns ofta inom dessa grupper som ett föredöme beträffande öppningsbarhet. Fosamax 70 mg veckotablett Läkemedelsbehandling av benskörhet med bisfosfonater i tablettform innebär många förhållningsregler för patienten. Såväl förpackningsutformningen som bipacksedeln för Fosamax veckotablett utgör viktiga komponenter för att stödja patientens läkemedelsanvändning. Det har MSD genomfört på ett pedagogiskt sätt. Reliv tabletter 500 mg i polypropenblister Med sin blisterförpackning i polypropen bidrar Recip AB till en miljövinst för samhället jämfört med äldre konventionella aluminium/PVC- blister. Humira (adalimumab) Abbott Laboratories har utvecklat en lättöppnad förpackning för injektionsläkemedlet Humira. Injektionssprutans konstruktion är anpassad för patientgruppen, som ofta har nedsatt handfunktion. Produkten säljs på licens men är under registrering Duma Multi-Grip Cap Superfos Pharma Pack har lanserat ett nytt lock till sin tablettförpackning. Locket har konstruerats för att vara lättöppnat av personer med funktionshinder. Det är positivt att utbudet av lättöppnade förpackningar ökar på den svenska marknaden. Presskontakter Monika Larsson, projektledare för Apotekets Reumaår, 070-517 96 20 Thony Björk, informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57 Andreas Rosenlund, pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58 Apoteket AB är ett statligt ägt företag, utan vinstintresse, med uppgift att distribuera läkemedel i Sverige. I samarbete med hälso- och sjukvården ska Apoteket vara en naturlig del i dialogen kring hälsofrågor. Apoteket driver 900 apotek och har 12 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar