Närmare samverkan mellan Apoteket AB och Region Skåne

Report this content

Närmare samverkan mellan Apoteket AB och Region Skåne Region Skåne och Apoteket AB har i en gemensam avsiktsförklaring (Letter of Intent) lagt fast hur man tillsammans ska dämpa ökningstakten i läkemedelskostnaderna och samtidigt öka patientnyttan. Parterna är överens om att Apotekets verksamhet bör ses som en del av den totala hälso- och sjukvården och att samarbete bör utvecklas för en förbättrad läkemedelsanvändning och för ett bättre gemensamt resurs- och kompetensutnyttjande. Detta innebär en ökad fokus på läkemedelsanvändningen och förskrivningen av läkemedel. För Region Skåne är detta en oerhört viktig fråga som rör hela regionen. Parterna ska bland annat fokusera på · en fortsatt utveckling av farmaci i vården · ett bättre användande av tillgänglig och framtida elektronisk kommunikation · bättre läkemedelsanvändning · lägre ökningstakt i läkemedelskostnaderna · en mer utvecklad egenvård · samordning av utveckling av databaser och stödsystem · skapa incitamentsstrukturer i båda organisationerna och mot varandra - Givetvis handlar detta samarbete om att samhället ska få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona. Det handlar också om att kunder och patienter ska må så bra som möjligt och att de använder sina läkemedel på rätt sätt. För att komma till rätta med de ökande läkemedelskostnaderna måste sjukvården och Apoteket tillsammans arbeta för att höja kvalitén i hur läkemedel används. Vi hoppas att detta är början på ett fördjupat samarbete, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket AB. - Detta är ytterligare ett steg i att stärka samverkan mellan sjukvården och Apoteket AB. Farmacin är en viktig del i den vård patienterna får och det är då viktigt att Apoteket AB och sjukvården använder sin samlade kompetens på ett sätt som både gagnar patienten och leder till en bättre resursanvändning, säger Kenneth Svanberg, Kundansvarig Skåne för Apoteket AB. Apoteket AB måste profilera den specialistkompetens man har i sin organisation mycket bättre och landstingen måste inse vad denna resurs kan bidra med i ett läge där läkemedlen blir allt viktigare och kostnaderna skjuter i höjden, fortsätter Kenneth Svanberg. - Tillsammans med Apoteket ska Region Skåne nu försöka hitta olika former för samverkan och samarbete för att få ned kostnadsökningstakten för läkemedel. Läkemedelskostnaderna är den post i sjukvårdsbudgeten som ökar allra mest och har gjort under åtskilliga år nu. Den kompetens som finns inom Apoteket kompletterar den medicinska kunskap och erfarenhet som vår personal har på ett bra sätt, säger Ulf Meijer, hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Skåne. För ytterligare upplysningar, kontakta: Ulf Meijer, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn: 044 - 13 33 24, 0705 - 17 29 43 Kenneth Svanberg, Kundansvarig Skåne för Apoteket AB, tfn: 0705 - 53 30 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar