E-handel med läkemedel - ett samarbete med Telia och Posten

E-handel med läkemedel - ett samarbete med Telia och Posten Apoteket inleder ett nytt samarbete med två rikstäckande företag, Telia och Posten. Genom att erbjuda Apotekets kunder tjänster via telefon och Internet vill man: - öka valfriheten när det gäller beställningar, leverans, rådgivning och betalning - öka tillgängligheten samt - erbjuda bättre service genom avlastning på apoteken och minska köerna. Apoteket AB skapar inom sig apoteket.se för att kunna möjliggöra denna service. - apoteket.se är ett sätt att öppna nya kanaler för vår verksamhet men också att förbättra möjligheten för kunden själv att söka information och rådgivning, säger VD Stefan Carlsson. Ambitionen med apoteket.se är dessutom att förbättra kommunikationen med vården, att elektroniskt effektivisera arbetet gentemot kunderna och på längre sikt göra besparingar i kombination med serviceförbättringar. För att skapa den tekniska plattformen har apoteket som samarbetspartners valt Telia och Posten. För ytterligare information: Kontakta informationsdirektör Thony Björk, tel 08-466 11 61 eller 070-520 03 57 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar