Apotekstjänst Sverige AB förstärker ledningen med ny Vd

Report this content

Apotekstjänst förstärker bolagets ledning med en ny Vd, Örjan Frid. Han kommer senast från rollen som Vd på Eniro. Örjan Frids roll är att leda hela Apotekstjänst, inledningsvis med särskilt fokus på logistikhantering av materiel till regioner och sjukhus.

"Vi är mycket glada över att Örjan Frid nu träder in på positionen som Vd för Apotekstjänst. Örjan har en lång erfarenhet av att leda företag i flera olika branscher med stor framgång, och vi är övertygade om att han är rätt person att leda Apotekstjänst.", säger Apotekstjänsts styrelseordförande Cecilia Versteegh.

"Som alla sett är det en mycket allvarlig situation som uppstått inom logistikhanteringen, som ytterst drabbat patienterna, och jag tar mig an uppdraget som Vd för Apotekstjänst med stort allvar. Det kommer att krävas ett intensivt arbete för att lösa de problem vi ser. Apotekstjänst är ett företag med stor erfarenhet inom kvalificerad logistik, och jag ser med tillförsikt fram emot att vi tillsammans kommer kunna vända situationen parallellt med att leverera en minst lika god kvalitet inom dos som tidigare.", säger Apotekstjänsts vd Örjan Frid.

Apotekstjänst utser samtidigt två nya verksamhetschefer för bolagets två verksamheter - Dos och Försörjning. 
Ansvarig för Dos, läkemedelshanteringen inom Apotekstjänst, är Tomas Hilmo. Tomas Hilmo lämnade nyligen på egen begäran rollen som Vd för hela Apotekstjänst. Ny operativ chef för Försörjning inom Apotekstjänst är Ove Käll. Han har en stor erfarenhet av att hantera och leda komplicerade logistikprocesser. Ove Käll var tidigare anställd av logistikföretaget Mediq som han lämnade 2013.

"Apotekstjänst beklagar djupt den situation som uppkommit inom Försörjning, och vi har jobbat mycket hårt för att lösa problemen. Genom att förstärka ledningen skapar vi nu förutsättningar rätta till de problemen som uppstått för vården i samband med bytet av leverantör.", avslutar Cecilia Versteegh.
 
Kontakt:
Eric Aronson
Tel. 0709 - 751111