Apotekstjänst Sverige AB kommenterar förseningarna i logistikflödet gällande leveranser av regionernas förbrukningsmaterial

Report this content

Apotekstjänst kommenterar nu de uppkomna förseningarna i leveranser av förbrukningsmaterial till fem regioner i Mellansverige.

- Vi beklagar den uppkomna situationen som uppstått i logistikflödet, och arbetar dygnet runt för att lösa leveranserna snarast möjligt. Vi har löpande avstämningar med uppdragsgivaren Varuförsörjningen som samordnar de fem regionerna som berörs, och har tillsammans med dem fastställt en plan för att arbeta ikapp, säger Tomas Hilmo, vd på Apotekstjänst.

Enligt planen har Apotekstjänst prioriterat beställningar med de mest akuta produkterna. När dessa beställningar nu är hanterade har leveranserna av övriga produkter återupptagits, för att återställa nivåerna vid regionernas enheter.

- Vi beräknar just nu att alla leveranser ska vara igång i normal omfattning på onsdag. Vi har tillfälligt utökat arbetstiderna för våra anställda, och även kallat in extrapersonal för att säkerställa alla beställningar, avslutar Tomas Hilmo.

Apotekstjänst handhar idag tredjepartslogistiken av förbrukningsmaterial till Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Örebro län.

Kontaktperson:
Tomas Hilmo, vd Apotekstjänst
Tel. 08-766 78 00