Bakgrund och uppdatering gällande Apotekstjänsts produktleveranser

Report this content

Vad är det som har hänt?

Apotekstjänst handhar sedan den 1 oktober tredjepartslogistiken av förbrukningsmaterial till regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Samordningen av upphandlingen och avtalet utförs av Apotekstjänsts uppdragsgivare Varuförsörjningen.

I samband med överlämningen från det tidigare leverantörsföretaget så har störningar tyvärr uppstått i logistikflödet, med försenade materielleveranser som följd. Situationen som uppkommit beror bland annat på låga lagernivåer hos vissa regioner innan övertagandet, vilket lett till att materielbeställningarna blivit betydligt större än vad som angavs i uppdragsbeskrivningen.


Fokus just nu: att återställa leveransflödet

Att materielleveranserna till regionerna försenats är mycket olyckligt, och vårt enda fokus just nu är att återställa leveransflödet till de fem regionerna snarast möjligt, så att deras verksamhet kan återgå till normalläge.

Vi har tillfälligt utökat arbetstiderna för våra anställda, och även kallat in extrapersonal för att säkerställa alla beställningar. Apotekstjänst anställda gör en fantastisk insats – verksamheten pågår i princip dygnet runt på vårt lager i Uppsala för att hantera alla ordrar.

En utmaning för Apotekstjänst är att ett stort antal ordrar inkommit utanför det ordinarie beställningssystemet – via telefonsamtal och mail - vilket gör att varje beställning måste hanteras manuellt var för sig. Apotekstjänst mottar löpande leveranser från ca 260 olika produktleverantörer som behandlas och packas om, och vi levererar sedan varor varje dag ut till regionerna.

Apotekstjänst har tillsammans med uppdragsgivaren Varuförsörjningen prioriterat de akuta beställningarna, som nu levererats. Nu har vi fortsatt med övriga ordrar för att återställa nivåerna vid regionernas egna lager. Vi har löpande avstämningar med Varuförsörjningen för att hantera eventuella problem som uppkommer.

Kontakt:
Eric Aronson, talesperson.
Tel: 0709-751111