Uttalande från Apotekstjänst Sveriges AB:s styrelse angående tidigare Vd Tomas Hilmo

Report this content

Med anledning av den turbulens som uppstått kring Apotekstjänst Sverige AB:s tidigare Vd Tomas Hilmos avgång på fredagen vill styrelsen göra följande uttalande:

”Tomas Hilmo har lett Apotekstjänsts uppbyggnad och drift av bolagets DOS-apoteksverksamhet sedan 2012. Detta har han skött på ett enastående sätt med fullt fokus på leverans och patientsäkerhet. Han har under denna tid byggt upp respekt för sitt kunnande och sin person bland kunder, konkurrenter och myndigheter. Vi vågar påstå att Tomas är den mest respekterade och kunniga ledaren för dosverksamhet i Sverige. Vårt förtroende för Tomas är obrutet.

I den situation som uppstod vid övertagandet av varuförsörjningsverksamheten, enligt avtal med Varuförsörjningen, har Tomas Hilmo helt fokuserat på att verksamheten ska fungera operationellt och att Apotekstjänst lever upp till de krav som våra beställare och ytterst patienterna kan ställa. På grund av detta har han inte haft möjlighet att svara på alla frågor från media, vilket lett till konsekvenser för honom personligen.

Tomas Hilmos uppdrag har varit omfattande och Bonvers koncernledning har fått löpande rapporter om verksamheten. Såväl Tomas Hilmo, Apotekstjänsts styrelse och koncernledningen har haft full tillförsikt att Apotekstjänst var väl rustat för att genomföra uppdraget från den 1 oktober. 

Efter beskedet att Tomas Hilmo valt att avgå tog styrelsen fram en kommunikationsplan som tyvärr ledde till missförständ kring avgången. Vi beklagar detta.

Styrelsen för Apotekstjänst är mycket glad över att Tomas Hilmo nu förklarat att han är beredd att fortsätta att leda bolagets dosdispenseringsverksamhet. Det är viktigt för Apotekstjänst men också för våra beställare och andra i branschen att vi fortsatt kan dra nytta av Tomas djupa kunskaper.”

Styrelsen för Apotekstjänst Sverige AB


Kontakt:

Eric Aronson, talesperson Apotekstjänst
Tel. 0709-751111