25 oktober är sista dag för handel i Appspotr BTA

Report this content

Den nyligen genomförda nyemissionen i Appspotr AB har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Appspotr BTA (ISIN SE0013110442) är på fredag den 25 oktober 2019.

Efter registreringen av de aktier som tecknades i nyemissionen har Appspotr totalt 49 885 738 aktier och aktiekapitalet uppgår till 9 977 147,60 kronor. 

Den nyregistrerade aktierna kommer att finnas inbokade på respektive VP-konto/depå den 31 oktober 2019.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2019.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Prenumerera

Dokument & länkar