Appspotr AB har utökat och omförhandlat konvertibla låneavtal med nya villkor

Report this content

Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering om totalt 4,3 MSEK genom att omförhandla gamla konvertibla låneavtal om 2,8 MSEK samt säkrar ny lånefinansiering om 1,5 MSEK med gamla och nya långivare.

Bakgrund
De låneavtal avseende lån om totalt 2,8 MSEK som Appspotr AB enligt pressmeddelande från den 8 april 2019 ingått med Inwestbergh AB (1 MSEK), Sid Holding AB (0,4 MSEK), AB Daning Holding (0,2 MSEK), Lennart Bergström (0,2 MSEK), Vertex Förvaltnings AB (0,2 MSEK), Azent Mobile AB (0,4 MSEK), Jan Sjöblom (0,2 MSEK) och Gösta Clark (0,2 MSEK) har omförhandlats enligt nya villkor nedan. 

Det nya låneavtalet har utökats med 1,5 MSEK där 0,4 MSEK kommer från befintliga långivarna Sid Holding AB (0,2 MSEK), Vertex Förvaltnings AB (0,1 MSEK) och Jan Sjöblom (0,1 MSEK) samt 1,1 MSEK kommer från nya långivarna Lissåker Consulting AB (0,28 MSEK), Fredrik Åhlander (0,2 MSEK), Sven Wennhall (0,31 MSEK), Henrik Lindskoog (0,155 MSEK) och Emil Simon (0,155 MSEK).

Det låneavtal avseende lån om 1,5 MSEK som Appspotr enligt Memorandum från den 13 september 2019 ingått med Starbright Invest Fond AB har återbetalats.

Nya lånevillkor
Appspotr har efter förhandlingar med långivarna träffat en överenskommelse som innebär att det nya lånet löper med 12% ränta och förfallodag är den 30 oktober 2022.

Långivaren äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet till en teckningskurs på 0,90 kronor förutsatt att bolagsstämman godkänner en sådan emission eller att styrelsen har bemyndigande att fatta ett sådant beslut. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till 1,30 kronor under 10 dagars volymvägd genomsnittskurs har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånet ska ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs på 0,90 kronor.

Finansieringslösningen är framförhandlad med gamla och nya långivare som är till nytta för bolaget. Styrelsen anser att den framförhandlade finansieringslösningen sker på objektiva grunder och anser att villkoren utifrån dagens börsklimat är marknadsmässiga.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Prenumerera

Dokument & länkar