AppSpotr kommer att börja publicera appar till App Store igen

AppSpotr har efter dialog med Apple identifierat vilka förändringar som behöver göras för att Apples nya riktlinjer för publicering till App Store ska efterlevas. Dessa förändringar ska nu implementeras och därefter öppnas möjligheten att publicera iOS-appar för alla i AppSpotrs plattform.

Som AppSpotr meddelade i ett pressmeddelande den 18 augusti skärpte Apple under sommaren sina riktlinjer för publicering till App Store. Detta påverkade företag, som till exempel AppSpotr, som tillhandahåller appverktyg genom att Apple meddelade att appar byggda i sådana tjänster framöver inte kommer att godkännas. AppSpotr valde då att pausa publicering av iOS-appar.

AppSpotr har sedan dess fört en dialog med Apple och utvärderat vilka lösningar som ska väljas för att säkerställa efterlevnad. Denna utvärdering är nu klar och de förändringar som behöver göras är identifierade.

Kommentar från VD Patric Bottne:
”Apples riktlinjer innebär att det ställs högre krav på användaren när appen byggs i AppSpotr. Och det innebär att en del anpassningar behöver göras i gränssnittet för att arbetsgången när man bygger iOS-appar ska stödja Apples riktlinjer. Därför kommer det dröja ett tag innan vi kan öppna upp publicering till App Store igen. Vi kommer att börja publicera vissa appar inom kort men det kommer att ta en stund innan vi öppnar upp möjligheten generellt för alla i plattformen. Som vi tidigare meddelat är vi inne i en intensiv fas för att bygga en kinesisk version av vår tjänst som ska lanseras i Kina och även vårt pågående pilotprojekt med Mishu Technology. Därför kommer anpassningsarbetet för publicering till App Store hanteras i samma utvecklingsprojekt.”

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar