Appspotr lanserar kampanj tillsammans med Hoodin

Report this content

Appspotr meddelar idag att man tillsammans med Hoodin lanserar en kampanj med en lösning specifikt framtagen för ”public sector”, vilket främst riktar sig till kommuner, regioner och myndigheter. Satsningen baserar sig dels på att en integration av Hoodin lösningen i Appspotrs plattform som bolaget berättat om i ett separat pressmeddelande idag, och dels genom en marknadsbearbetning mot den etablerade kundbas som Appspotr har inom denna bransch.

Bakgrunden till valet av bransch baseras på de ökande kraven som ställs på kommuner och myndigheter avseende informationsgivning till allmänheten och invånare. Vilket i sin tur innebär att aktörer inom branschen även behöver förbättra och effektivisera sin informationsinhämtning.

Kommentar från vd, Hoodin Marcus Emne:

- Vår strategi kring lansering av branschlösningar bygger på att vi noggrant väljer bransch efter hur stor den är, dess allmänna behov och att vi har partners som kan bearbeta den. Vad det gäller valet av Public Sector så ger denna bransch höga poäng i alla avseenden. De flesta kommuner och myndigheter inom EU och västvärlden i övrigt, har som krav att informera om allmännyttig information, såsom störningar inom drift och service, men även information kring viktiga globala händelser. För att kunna informera rätt och effektivt behöver dessa aktörer även kunna bevaka och samla in informationen på ett smart sätt. Jag tror alla kan föreställa sig hur personal inom olika myndigheter, kommuner och regioner just nu bedriver ett mödosamt arbete med att manuellt bevaka och hämta in information kring utvecklingen avseende coronaviruset. Det finns enorma mängder information och det kommer ny information i stort sett varje sekund. Samtidigt har de ett hårt tryck från allmänheten om att informera. Med Hoodin och lösningar från samarbetspartners som Appspotr kommer de att få en mycket stor avlastning och kostnadsbesparing. Vi kommer följa upp detta PM med ett gemensamt utskick från Hoodin och Appspotr där detaljer kring de gemensamma satsningarna presenteras under mars månad.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Vi har en lång erfarenhet och en bred kundbas inom offentlig sektor. Den lösning Hoodin och Appspotr nu erbjuder till offentlig sektor är efterfrågad. Våra bolag har tillsammans ett unikt erbjudande kring digital publicering till offentlig sektor som vi tror kommer sträcka sig längre än denna kampanj. Jag ser fram emot denna och förhoppningsvis flera framtida kampanjer med Hoodin.

Om krav kring informationsgivning för kommuner och myndigheter

Kommuner och myndigheter har olika krav och lagar att följa beroende på land. I Sverige är de två grundläggande lagarna kommunlagen och förvaltningslagen. Inom dessa lagar beskrivs hur service skall bedrivas och information skall ges till olika intressenter.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 

Prenumerera

Dokument & länkar