• news.cision.com/
  • AppSpotr AB/
  • Appspotr öppnar sin plattform för självregistrering på engelskspråkiga marknader och växlar upp bolagets marknadssatsning

Appspotr öppnar sin plattform för självregistrering på engelskspråkiga marknader och växlar upp bolagets marknadssatsning

Report this content

Appspotr meddelar att bolagets plattform för apputveckling inom kort blir mer tillgänglig för en internationell massmarknad genom att tillåta självregistrering och kortbetalning för nya abonnemang. Initialt omfattas engelskspråkiga marknader i bland annat Europa, Nordamerika och Oceanien. Dessutom inleds en offensiv digital marknadssatsning i november för att öka kundbasen.

Bolaget märker av ett starkt och växande intresse för plattformen från nya användare i olika delar av världen. Hittills har dock Appspotr valt att använda sig av en delvis manuell registreringsprocess för att säkerställa att kundbasen är så relevant som möjligt med betoning på att hela tiden kunna leverera maximal kundnytta.

Nu är dock plattformens funktionalitet så omfattande, samtidigt som Appspotr har förstärkt sin organisation, att bolaget har tagit beslutet att börja öppna för självregistrering. Initialt gäller detta marknader med god engelskspråkig mognad då plattformens support- och hjälpfunktioner primärt finns tillgängliga på engelska. För att även göra det enkelt att välja rätt typ av abonnemang har de prisplaner som erbjuds och möjligheten att byta prisplan förenklats, och det blir nu även möjligt att betala med kort.

- Vår plattform för apputveckling med low code eller no code är idag en marknadsklar produkt med en mycket omfattande och växande funktionalitet. Det gör att vi nu känner oss redo att ta nästa steg mot att bli en betydande aktör på en internationell massmarknad. Det ska bli spännande att genom detta steg börja nå ut mycket bredare med vårt erbjudande till företag, frilansare och privatpersoner. Inte minst ser vi marknaden för frilansare inom kreativa yrken som en spännande målgrupp där vi nu siktar på att vara betydligt mer aktiva än tidigare, säger Appspotrs kommersiella chef Fredrik Bewick.

För att kunna hantera en förväntad växande kundbas arbetar Appspotr löpande med att förstärka sin organisation. Flertalet förstärkningar har genomförts under 2021 inom såväl utvecklingsteamet för plattformen, marknadsorganisationen som erbjudandet app som en tjänst via Appspotr Studios och detta arbete kommer att fortsätta även framöver.

- Vi har en målmedveten plan för att fortsätta att växa kontrollerat, både när det gäller vår kundbas, våra intäkter i form av ARR samt vår organisation. Vår strategi är att bli en stor och stark aktör på en internationell massmarknad samtidigt som vi hela tiden ser till att våra kunder ser oss som en pålitlig och långsiktig partner, säger Appspotrs VD Patric Bottne.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.