• news.cision.com/
  • AppSpotr AB/
  • Appspotr publicerar nyhetsbrev där styrelseordföranden intervjuas om visionen att bli ett göteborgskt enhörningsbolag

Appspotr publicerar nyhetsbrev där styrelseordföranden intervjuas om visionen att bli ett göteborgskt enhörningsbolag

Report this content

Appspotr meddelar att bolaget har publicerat oktoberutgåvan av sitt månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I månadens nyhetsbrev intervjuas styrelseordförande Peter Wendel om sin syn på bolagets nuläge och framtidsutsikter. Dessutom uppmärksammas att plattformen öppnas upp för självregistrering på engelskspråkiga marknader, den nya kunskapsportalen Appspotr Academy, nya funktioner i plattformen samt rekryteringen av tre nya appdesigners.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/appokt21se


Appspotrs nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter publiceras månatligen. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.appspotr.com. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om förslag till artiklar i kommande utgåvor samt andra synpunkter.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.