Appspotr tecknar avtal med Monster för rekrytering av ny personal

Report this content

Appspotr tecknar avtal med rekryteringsbolaget Monster för att genomföra ett större rekryteringsuppdrag av personal till bolaget.

Appspotr inleder en större rekryteringsrunda av personal i bolaget över sommaren och inleder ett samarbete med rekryteringsbolaget Monster för genomförandet.

Det är en större mängd tjänster som skall rekryteras och därför blir rekryteringsprocessen omfattande där Monster har stor erfarenhet, kunnande och en befintlig kandidatbank för en lyckad och snabb rekrytering.

Tjänsterna som kommer att utlysas är bl a:

  • Sales Manager
  • KAM Direct Sales
  • KAM Partners
  • Customer Success Manager
  • Lead and Market Manager
  • Customer Success Agents / Designers
  • Product Owner
  • Human Resources Manager
  • Developers, fullstack

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är ett helägt säljbolag som driver koncernens försäljning mot partners och återförsäljare. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar