Appspotr tecknar avtal med två nya handelsplatskunder

Report this content

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med två större aktörer bland handelsplatser i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av informationsappar för intern kommunikation. Ordervärdet uppgår totalt till ca 186 000 kr för de två kundleveranserna.

Appspotr har idag tecknat avtal med två kunder verksamma inom handelsplatser i Sverige om leverans av en informationsappar för information och kommunikation gentemot extern och egen personal vid kundens handelsplats.

Ordervärdet totalt för båda appleveranserna uppgår till cirka 186 000 SEK och orderregistreras i andra kvartalet 2022 i affärsområdet Studios fullservicetjänster. Av den summan är ca 50 000 SEK startavgifter och ca 136 000 SEK abonnemangsavgifter fördelade över 24 månader (ca 5700 SEK per månad totalt för båda kunderna). Omräknat i ARR är affärerna värda ca 68 000 SEK.

Av konkurrensskäl kommuniceras inte kundernas namn.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm.