Appspotr utökar sin lösning för intranätappar med webbåtkomst och integrerad chattfunktion

Report this content

Appspotr är stolta att kunna meddela att bolaget har genomfört betydande kunduppdateringar på sin innovativa plattform för intranätappar, som redan används framgångsrikt på 25 stycken handelsplatser idag. Tack vare kundfinansiering har bolaget kunnat utöka tillgängligheten och kapaciteten för denna lösning under det senaste året, vilket gör den ännu mer användbar och effektiv för alla användare. Den uppgraderade lösningen implementeras nu hos den första kunden som bidragit till finansieringen av utvecklingen (se pressmeddelande 2023-01-31).

En av de mest spännande tilläggen är webbåtkomst via företagets egen hemsida för medarbetare som arbetar via datorn och inte mobilt. Detta innebär att användarna nu kan logga in och ta del av appens innehåll direkt från företagets webbsida, vilket gör plattformen mer tillgänglig och flexibel. Detta underlättar för medarbetarna att nå viktig information och kommunikation var de än befinner sig.

Utöver webbåtkomst håller bolaget också på med att integrera en chatfunktion i lösningen. Inom kort kommer användarna kunna kommunicera direkt med varandra genom appen, vilket kommer att bidra till en mer sammanhållen och effektiv kommunikation och ytterligare förbättra arbetsflödet och produktiviteten.

Kommentar från Patric Bottne, VD Appspotr:

- Dessa nya tillägg gör vår plattform för intern kommunikation ännu mer robust och mångsidig. Vi är övertygade om att dessa förbättringar kommer att bidra till att öka produktiviteten, förbättra kommunikationen och stärka användarens engagemang hos våra kunder. Med dessa uppdateringar befäster vi vår position på marknaden, och vi är övertygade om att både befintliga och nya kunder kommer att vilja uppgradera sina lösningar med dessa nya funktioner.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.