• news.cision.com/
  • AppSpotr AB/
  • Appspotrs företrädesemission genomförd – tillförs kapital för ökad satsning på försäljning

Appspotrs företrädesemission genomförd – tillförs kapital för ökad satsning på försäljning

Report this content

Företrädesemissionen för Appspotr tecknades till drygt 166 % – utan att ta i anspråk  emissionsgarantier – och tillför bolaget 6,4 MSEK före kostnader. Med det tillförda kapitalet kommer Appspotr att kunna påbörja en ökad satsning på försäljning av version 3.0.

– Jag är glad att vi nu fått in kapital för att skala upp våra försäljningsresurser. Vi kan fokusera helhjärtat på vår uppstartade försäljning av version 3.0. Jag vill även tacka alla befintliga aktieägare som valt att fortsätta investera i Appspotr, säger Patric Bottne, vd för Appspotr. 

Den nu genomförda företrädesemissionen omfattar 21 379 602 aktier till en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 4 275 920,40 SEK. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 17 264 904 aktier med stöd av teckningsrätter och 4 114 698 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter av befintliga aktieägare med företrädesrätt.

Garantiåtaganden som innan emissionen säkerställt totalt 3,9 MSEK i emissionen behövde inte tas i anspråk och fick därmed inte teckna några aktier.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2019.

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Prenumerera

Dokument & länkar