Appspotrs försäljning ökade 59% i mars

Report this content

Appspotrs försäljning uppgick till 810 KSEK i mars.

Försäljningen kom i huvudsak från affärsområdet Professional Services och bestod av både uppstartsavgifter i samband med att nya appar levereras till kunder och löpande abonnemangsintäkter. 

Eftersom Appspotr-koncernen är nybildad saknas det jämförelsesiffror på koncernnivå. Jämfört med Professional Services försäljning motsvarande period i fjol, då affärsområdet ännu inte var en del av Appspotr-koncernen, motsvarar det en ökning på drygt 59 procent. 

Kommentar från Appspotrs vd Patric Bottne:

– Ännu en månad med ökad försäljning. Samtidigt som vi ökar både försäljning och leveranser så pågår nu också förberedelser i att börja använda nya versionen 3.0 av vår plattform inom vår säljorganisation. Högt tryck i organisationen och väldigt spännande tider just nu. 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Prenumerera

Dokument & länkar