Appspotrs genomför riktad nyemission för att stärka balansräkningen

Report this content

Styrelsen i Appspotr har, med bemyndigande från Bolagets årsstämma den 6 augusti 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission till Modelio Equity AB för att stärka bolagets balansräkning. Nyemissionen, på totalt SEK 1,47 miljoner, kommer ske genom kontant inbetalning och kommer att användas för att återbetala det konverteringsbara lån bolaget har till Modelio Equity AB, enligt pressmeddelande 25 april 2019.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets balansräkning på ett tids- och kapitaleffektivt sätt. 

Priset per aktie är satt till SEK 0,70 som motsvarar cirka 10% rabatt på det volymvägda genomsnittliga aktiepriset SEK 0,79 under de 10 senaste handelsdagarna på Spotlight Stock Market. Motsvarande volymvägda genomsnittliga aktiepris på Appspotr BTA under samma period är SEK 0,68. Priset på SEK 0,70 anses därför rimligt.

Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 422 852 kronor och antalet aktier i bolaget ökar med 2 114 260 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com


Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 Oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar