• news.cision.com/
  • AppSpotr AB/
  • Appspotrs styrelseordföranden Peter Wendel har, via de ägarbolag han är delägare i, köpt 2 531 782 aktier i bolaget

Appspotrs styrelseordföranden Peter Wendel har, via de ägarbolag han är delägare i, köpt 2 531 782 aktier i bolaget

Report this content

Nedanstående transaktioner har uppkommit på grund av att banken sålt teckningsrätter trots att de fått instruktion om att ej göra så. Förutom att samtliga nedanstående bolag har försvarat sitt ägande har Northern Capsek Ventures AB dessutom ökat sin ägarandel i bolaget med ca 2% till drygt 5% ägande.

Appspotrs styrelseordföranden Peter Wendel köpte - via de ägarbolag som han är delägare i – i samband med bolagets nyemission och dagarna därefter totalt 2 531 782 aktier i bolaget. Aktierna köptes till genomsnittskursen 0,31 kronor per aktie. Affären gjordes över marknaden.

Peter Wendel äger, via ägarbolagen Ekapaif AB (innefattandes fonderna Entreprenörskapital Apparell AB, Entreprenörskapital Barbett AB, Entreprenörskapital Glacis AB, Entreprenörskapital Kasematt AB, Entreprenörskapital Kurtin AB, Entreprenörskapital Orillon AB, Entreprenörskapital Tenalj AB), Northern Capsek Ventures AB och Growth Mgmt AB som han är delägare i, sedan tidigare 1 677 259 aktier i bolaget. Efter dessa köp äger ovanstående bolag totalt 4 209 041 aktier i Appspotr AB.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Prenumerera

Dokument & länkar