Delårsrapport

Räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019, andra kvartalet 1 augusti 2018 - 31 oktober 2018.

Väsentliga händelser för det andra kvartalet (aug-okt) 

  •  Omsättningen blev 545 KSEK. Resultatet efter skatt blev -4 777 KSEK, motsvarande -0,22 SEK per aktie baserat på antalet aktier vid periodens slut. Jämförelsesiffror saknas då koncernen är nybildad. Appsales konsolideras från och med den 1 oktober.
  •  En nyemission genomfördes som tillförde bolaget 13,8 MSEK efter kostnader samt återbetalning och kvittning av lån. 62,9% tecknades med stöd av teckningsrätter, 19,0% tecknades utan stöd av teckningsrätter medan garanterna stod för 16,4%. 
  •  Appsales förvärvades och konsoliderades från den 1 oktober. Appsales tillför bolaget strategiskt viktig säljkompetens, en liten men mycket väl fungerande säljorganisation och färdiga appkoncept. 
  •  Förvärvet av Appsales finansierades dels med aktier, dels med medel från nyemissionen och dels med en förvärvskredit på 6 000 KSEK från SEB. 
  •  Lånen från Modelio Equity AB och Sonny Johansson förhandlades om. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  De sista delarna av nyemissionen registrerades, vilket påverkar antalet aktier. Se sidorna 7 och 12 för mer information.  
  •  Orderingången i november uppgick till 1,7 MSEK vilket var nytt rekord för enskild månad. Lanseringen av den nya GDPR-anpassade tjänsten för internkommunikation, Cyan, bidrog till den starka efterfrågan. 
  •  En ny organisation med uppdelning i två affärsområden – Systems och Professional Services – infördes. 
  •  En större rekryteringsrunda drogs igång för att skala upp verksamheten. När den är slutförd, vilket beräknas bli i slutet av första kvartalet 2019, kommer arbetsstyrkan vara ungefär fördubblad.
  •  Det meddelades att version 3.0 av plattformen kommer att mjuklanseras i januari.


VD har ordet

Det har varit en händelserik höst för Appspotr. Vi har genomfört en nyemission, förvärvat Appsales, knutit en viktig bankkontakt i SEB som bidrog med en förvärvskredit och strukturerat om våra övriga lån. 

Med Appsales har vi fått in både spännande produkter och appkoncept som möter en stark efterfrågan på marknaden och en stor säljkompetens, inte bara inom själva säljprocessen utan även kring hur man bygger upp en framgångsrik säljorganisation.

Vi har nu en tydlig tillväxtplan med tydliga mål som vi vet hur vi ska jobba mot för att nå. Den här planen började ta form under våren efter att vi lanserat vår Utvecklarportal i stängd beta. Vi bjöd då in utvalda utvecklare för att testa funktionaliteten och visade den även för flera möjliga partners – en av dem var Appsales. 

Carsten och hans team såg omedelbart vilken enorm skillnad en öppen plattform skulle göra för deras affär och tillsammans började vi skissa på hur vi skulle kunna jobba ihop. Det slutade med vi förvärvade Appsales och deras färdiga appkoncept, bland annat det nya Cyan som varit väldigt efterfrågat på marknaden. 

Medan vi jobbade på att sy ihop nyemissionen och förvärvet, jobbade vi vidare på plattformen med den feedback vi fått under den stängda betan. Vi tog beslutet att bygga in Utvecklarportalen och dess nya funktioner i CMS:et i en ny version av plattformen, version 3.0.  

Det vi gör med de nya funktionerna är att ta bort begränsningar. Dataset separerar till exempel data från vyerna i appen och gör det möjligt att presentera data på nya sätt. Med cloud code och data sources för vi in möjligheter i plattformen som tidigare bara var möjligt med traditionell apputveckling. Det, vågar vi säga, gör 3.0 till det mest kraftfulla utvecklingsverktyget på marknaden.

För Appsales kommer det här innebära att alla flaskhalsar som de tidigare har upplevt i sin försäljning, med apputvecklingsplattformar som inte skjuter till resurser för att utveckla funktioner och så vidare, är bortblåsta. De kan bara springa på marknaden och sälja, vilket de gör väldigt, väldigt bra. 

Efter många år i branschen har de även ett kontaktnät bland bolag som liknar dem själva och som upplevt samma flaskhalsar. Det ger oss en flygande start i arbetet med att bygga upp ett globalt nätverk av återförsäljare. 

Vi står med andra ord redo med två kompletterande delar: marknadens mest kraftfulla apputvecklingsplattform och en marknadsorganisation som till fullo kan nyttja potentialen i den.

Vi ska inte heller glömma bort våra projekt i Kina, där alla vår tre partners tålmodigt har väntat på version 3.0. Appspotr Asia har nu startat ett bolag i Shanghai som en förberedelse för att köra igång. Att alla tre projekten har haft uthålligheten att vänta är imponerande och det säger en del om vilken potential våra partners ser.

Sedan förvärvet av Appsales slutfördes, har vi jobbat hårt med att få den interna organisation som ska leverera allt det vi ser framför oss på plats. Vi landade i en struktur med två affärsområden: Systems och Professional Services. Systems kommer att ansvara för den bakomliggande infrastrukturen, plattformen och Cyan, medan Professional Services kommer att paketera och sälja lösningarna direkt mot kund men även via återförsäljare. 

Med den organisationen på plats håller vi nu på med en rekryteringsrunda, där det är tänkt att personalstyrkan ska ungefär fördubblas. 

Samtidigt som vi internt rustar för kraftig tillväxt, förbättras hela tiden de yttre förutsättningarna. Analysfirman Gartner ser en explosiv tillväxt för vår typ av verktyg, RMAD (Rapid Mobile Application Development), framför sig och bedömer att marknadspenetrationen ökar från medellåga procenttal till 20 procent under de kommande 12–24 månaderna.

Med marknadens mest kraftfulla plattform i ryggen tror vi att vi både kommer att ta del av och driva på den utvecklingen. 

Med hälsningar från Göteborg, 

Patric Bottne

VD Appspotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Malmö. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar