HPC Sales Company äger mindre än 5% av aktierna i Appspotr

Report this content

På uppdrag av HPC Sales Company AB offentliggörs följande flaggning:

HPC Sales Company AB har efter de senaste nyemissionerna kommit att inneha mindre än 5 % av rösterna och kapitalet i bolaget. Efter genomförda emissioner äger HPC Sales AB 2 434 783 st aktier  i Appspotr AB (publ) vilket motsvarar ca 4,68 %  av kapital och röster.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

Prenumerera

Dokument & länkar