Nyhetsbrev: Appspotr 3 fortsätter växa inom fler vertikaler bland fastighetsägare

Report this content

Appspotr fortsätter växa starkt bland fastighetsägare. Sedan tidigare har Appspotr-koncernen rapporterat kundavtal med 21 st kommunala bostadsbolag i Sverige. Nu har man genom ett signerat kundavtal med Brinova Fastigheter breddat sin marknadsbearbetning. Även privata fastighetsägare bearbetas nu vid sidan av den tidigare etableringen inom kommunala bolag i offentlig sektor. Man fortsätter också att växa inom offentlig sektor där man nyligen signerat avtal med Tyresö kommunala bostadsbolag.

Vikten av att inneha en ständig kapabilitet och förmåga att snabbt och kostnadseffektivt kunna bygga och distribuera skräddarsydda appar inom både offentliga och privata sektorn ökar. Både kommunala och privata bostadsbolag behöver appar inom olika områden och mot olika målgrupper för att informera och kommunicera till hyresgäster och internt till anställda via appar i smartphones och surfplattor. 

Brinova och Tyresö får genom Appspotr 3 plattformen total kontroll över utvecklingen och förvaltningen av sin app-portfölj samt tillgång till särskilt anpassade app koncept, integrerade tredjepartstjänster och system samt ett nätverk av partners för att ta hjälp att vidareutveckla appar när behov uppstår.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

Appspotrs säljorganisation bearbetar kunder (direktkunder och samarbetspartners) som har ett minsta potentiellt framtida värde i Appspotr på 100 000 SEK i årligt återkommande licensintäkter (ARR*) i plattformen.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Fastighetsägare är en marknadsvertikal som har ett tydligt och konkret behov av appar där low code och Appspotr 3 passar väl in. Denna marknad är mogen och adaptiv för att utveckla sin digitala strategi snabbt med appar och low code. Det är naturligt att vi inom fastighetsbranschen nu breddar vår försäljning mot privata bostadsbolag vid sidan av de kommunala bostadsbolag vi har som kunder sedan tidigare. Detta följer precis vår distributionsstrategi om hur vi växer inom en marknadsvertikal. Brinova är vårt första privata bostadsbolag vi får som kund. Ett börsbolag som förvaltar ett fastighetsbestånd med 1 600 st bostäder med ett värde på över 5 miljarder kronor. Det är riktigt kul och en kvalitetsstämpel att Brinova väljer Appspotr 3 för sin digitala satsning kring appar till hyresgäster och anställda.

*Annual Recurring Revenue

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar