Produktnyhet: Utökade navigeringsmöjligheter i din Appspotr 3 app

Report this content

Nu utökas stödet för olika navigeringsmönster i appar byggda i Appspotr 3.

Navigering är en av de mest centrala delarna när man utvecklar en app. De olika operativsystemen för iOS och Android har olika lösningar för navigation. Appanvändare av iOS och Android förväntar sig att navigationen i appen fungera på det sätt som dom är vana vid. Navigering är en aspekt som därför tar mycket tid och kraft för apputvecklare att få till bra och det är också en utmaning att få till på korrekt sätt när man utvecklar en app åt både iOS och Android. I Appspotr 3 har inte detta varit ett problem. Den navigationskomponent som funnits i plattformen har täckt de behov som efterfrågats. Men nu har vi ansträngt oss ytterligare. Vår nya navigationskomponent är nu optimerad och stödjer samtliga navigationsmönster som är möjliga i iOS och Android, något som tidigare krävt traditionell programmering för att uppnå. Den nya navigationskomponenten öppnar upp möjligheten för användaren att vara mer kreativa när de skapar appar i Appspotr 3 än vad som tidigare var möjligt.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:

- Vi är experter på apputveckling och no code/low code och vi kommer alltid säkerställa att vår plattform skapar det värde våra användare efterfrågar. Vår nya navigationskomponent är fantastiskt kraftfull. Du kan nu utveckla samma avancerade navigeringsmönster med visuell programmering i vår plattform som tidigare enbart var möjligt med traditionell programmering. Navigering är en viktigt och central del av alla appar och vår nya uppgraderade komponent för navigering kommer att snabba upp användandet i vår plattform och distributionen av appar bland direktkunder och partners.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar