aPROch Golf AB har tecknat avtal med Norska Golfförbundet

aPROch Golf AB har tecknat avtal med Norska Golfförbundet. aPROch Golf AB har tecknat avtal med Norska Golfförbundet. Avtalet innebär att det norska amatörlandslaget och elitspelarna i regionerna kommer att använda sig av aPROch Golf System. Norges regioner och förbund kommer också att implementera aPROch Golf System i sin verksamhet. Detta innebär också att aPROch Golf System kommer att sätta standarden på hur de norska spelarna systematiserar sin träning. - När vi nu är ute på marknaden så har vi fått den genomslagskraften vi strävade efter. Norges golfförbund väljer aPROch Golf System för att höja kompetensen på spelarna, inte enbart på elitnivå utan även på regionsnivå, vilket är oerhört positivt. Att inleda ett så närma samarbete med ett landslag är positivt både när det gäller marknadsföring men också i ett utvecklingsarbete för framtida produkter, säger Johan Holmsten, marknadschef på aPROch Golf AB. - aPROch Golf AB har sedan tidigare i år tecknat avtal med Annika Sörenstam. Avtalet innebär att Annika Sörenstam är affischnamn och ambassadör för aPROch Golf AB:s produkter. Efter en positiv introduktion på den amerikansk golfmässan i Orlando, Florida (PGA Merchandise Show 2001), så ser vi oerhört positivt på framtiden, säger Stefan Lundgren, VD. aPROch AB (publ.) är noterat på AktieTorget sedan den 15 december 2000. aPROch AB bedriver verksamhet i tre dotterbolag, aPROch Golf AB, aPROch Medi AB och aPROch Tennis AB. aPROch Golf AB har under flera års tid utvecklat ett patentsökt heltäckande system för golfspelare, aPROch Golf System. Systemet består av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror. Ängelholm den 15 februari 2001 För mer information kontakta: Johan Holmsten Marknadschef, aPROch Golf AB 0431-41 77 80 johan.holmsten@aproch.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01080/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

aPROch AB bildades under första delen av 1998 för att utveckla ett system bestående av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror för hantering av statistik och analys. Idag finns det färdiga och patentsökta aPROch System med kort utvecklingstid.

Dokument & länkar