Marknadsframgång för aPROch Golf AB

Marknadsframgång för aPROch Golf AB aPROch Golf AB har enligt befintliga distributörsavtal i Europa en avtalad ordervolym för 2002 som för närvarande uppgår till 8 miljoner kronor. Utöver avtalad ordervolym kommer försäljning från Sverige och resterande Europa samt USA och Asien att tillkomma. Distributörsavtalen löper över flera år med årsvis ökande ordervolymer. - Idag har aPROch Golf distributörer i 14 europeiska länder och en egen verksamhet i USA. Bolagets befintliga produkter väcker stort intresse över hela världen så visst blir 2002 ett spännande år för aPROch Golf AB, säger marknadschefen Johan Holmsten. aPROch Golf har under 2001 haft ett sponsoravtal med världens främsta kvinnliga golfspelare, Annika Sörenstam. Annika har skördat stora framgångar under 2001 och detta har givetvis hjälpt aPROch Golf. - Att vara förknippad med Annika Sörenstam har naturligtvis hjälpt oss att etablera bolaget som en aktör att räkna med på golfmarknaden. Att detta samarbete fortsätter under 2002 är en bonus, fortsätter Holmsten. Tillika har moderbolaget aPROch AB nått ett genombrott på patentområdet. aPROch AB har mottagit en positiv slutrapport för sin internationella patentansökan (PCT) avseende en metod för analys av registrerad data som leder fram till ett automatiskt genererat åtgärdsprogram. Den internationella patentansökan har granskats vid det europeiska patentverket (EPO) som har godkänt samtliga krav. Just denna metod använder aPROch Golf i sina produkter vilket har medfört att aPROch Golf:s ställning på marknaden har stärkts. Efter ett något bekymmersamt 2001 med kvalitetsproblem hos en tidigare underleverantör och inställda mässor i USA beroende på terrorattackerna, så ser framtiden åter ljus ut för aPROch Golf AB. - aPROch Golf har mycket goda förutsättningar för 2002, då bolaget har Annika Sörenstam, färdigutvecklade produkter och distributörer som bara väntar på att säsongen 2002 skall dra igång, avslutar Holmsten. aPROch AB (publ.) är noterat på AktieTorget. aPROch AB bedriver verksamhet i tre dotterbolag, aPROch Golf AB, aPROch Medi AB och aPROch Tennis AB. aPROch Golf AB har under flera års tid utvecklat ett heltäckande system för golfspelare, aPROch Golf Training System. Systemet består av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror. Ängelholm den 5 december 2001 För mer information kontakta: Johan Holmsten Marknadschef, aPROch Golf AB 0431-41 77 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00390/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00390/bit0003.pdf

Om oss

aPROch AB bildades under första delen av 1998 för att utveckla ett system bestående av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror för hantering av statistik och analys. Idag finns det färdiga och patentsökta aPROch System med kort utvecklingstid.

Dokument & länkar