Patentframgång för aPROch AB

Patentframgång för aPROch AB aPROch AB har nått ett genombrott på patentområdet. Detta då bolaget mottagit en positiv slutrapport för sin internationella patentansökan (PCT) avseende analys av registrerad data som leder fram till ett automatiskt genererat åtgärdsprogram. Den internationella patentansökan har granskats vid det europeiska patentverket (EPO) som har bedömt samtliga krav vara patenterbara. Metoden går att applicera inom samtliga områden där det är möjligt att registrera någon form av handling. Redan idag förs diskussioner med ett flertal möjliga samarbetspartners och i mars kommer metoden för första gången att visas upp på CeBit i Hannover. - Vi ser en oerhört stor kommersiell potential i denna metod, dels genom egna applikationer men framförallt genom royalty- och licensintäkter från kommande samarbetspartners, säger Stefan Lundgren, VD i aPROch AB. - Möjliga samarbetspartners är bl.a. globalt verksamma handdatortillverkare och mjukvaruföretag samt alla företag som arbetar med registrering av data i någon form, fortsätter Lundgren. aPROch:s samarbetspartners kan kommersialisera metoden genom att använda den för att vidareutveckla befintliga produkter, samt på ett snabbare och enklare sätt utveckla nya och attraktiva produkter och produktkoncept inom sitt verksamhetsområde. För slutanvändaren kan detta bl.a. leda till effektivisering inom industrin och den offentliga sektorn. aPROch AB arbetar idag, genom egna dotterbolag, med tillämpningar av metoden inom sjukvårds- och sportsektorn. Tack vare den positiva slutrapporten kommer nu aPROch AB att påbörja sitt arbete gällande samarbete med företag som kan kommersialisera metoden inom sina verksamhetsområden. aPROch:s vinst i dessa samarbeten är royalty- och licensintäkter. Vidare har patentframgången skapat ett skydd för bolagets nuvarande verksamhetsområden. Sammantaget innebär detta att aPROch koncernen beräknas nå ett positivt kassaflöde under andra kvartalet 2002. - Detta är det mest värdefulla som hittills har inträffat för aPROch, avslutar Stefan Lundgren, VD i aPROch AB. Ängelholm den 29 november 2001 För mer information kontakta: Stefan Lundgren VD, aPROch AB (publ.) 0431 - 41 77 80 stefan@aproch.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00280/bit0001.pdf

Om oss

aPROch AB bildades under första delen av 1998 för att utveckla ett system bestående av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror för hantering av statistik och analys. Idag finns det färdiga och patentsökta aPROch System med kort utvecklingstid.

Dokument & länkar