Analyst Group: Kommentar på Aptahems studieresultat

Den 30 juni 2020 meddelade Aptahem att i samband med en studie vid Örebro universitet, har preliminära data kunnat bekräfta Apta-1s tidigare kända antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt kunna visa på nya upptäckter som potentiellt kan ha positiv effekt vid inflammation i blodkärl.

 
“Vi ser såklart positivt på att Aptahem har ännu en studie i ryggen som bekräftar Apta-1s goda egenskaper”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs Analyst Groups kommentar här
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Aptahem. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera