• news.cision.com/
  • Aptahem/
  • Analyst Groups Aptahem-analys: Lovande utveckling av unikt läkemedel för svårbehandlat sjukdomstillstånd

Analyst Groups Aptahem-analys: Lovande utveckling av unikt läkemedel för svårbehandlat sjukdomstillstånd

Report this content

Anayst Group publicerade den 22 oktober en analys av Aptahem som kan läsas på https://www.analystgroup.se/analyser/aptahem/.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera