Aptahem erhåller patent i Turkiet för skydd av patentfamilj 2

Report this content

Aptahem (publ) meddelar idag att Turkiet har godkänt patentansökan som första validerade land i Europa. Patentet publicerades med patentnummer TR2021/013877 T4.

I och med Turkiets godkännande av patentansökan finns skydd för bolagets läkemedelskandidat Apta-1 inom patentfamilj 2 i Turkiet till och med 2037. Valideringsfasen för övriga specifika länder som Aptahem önskar patentskydd i pågår, med förväntade fler godkännanden.

VD Mikael Lindstam kommenterar

”Det är glädjande att vi nu fått patentgodkännande i det första av de europeiska länder vi önskar skydd i. Turkiet är ett land med en stor befolkningsmängd, och där vi ser att det finns stor affärsmässig potential på lång sikt."

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Om Sepsis

Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar