• news.cision.com/
  • Aptahem/
  • Aptahem meddelar positiva biologiska effekter i en coronavirus-orsakad lungskademodell med behandling av Apta-1

Aptahem meddelar positiva biologiska effekter i en coronavirus-orsakad lungskademodell med behandling av Apta-1

Report this content

Aptahem kan idag meddela att studier med Apta-1 i en coronavirus-orsakad akut lungskademodell visar starka bevis på bibehållen systemisk cirkulation, skyddande av vitala organ, reglering av viktiga cytokiner och förebyggande av hemolys.

Forskning som utförts på uppdrag av Aptahem har med dessa resultat tillfört ytterligare förståelse för Apta-1s multifunktionella egenskaper och dess mångsidiga förmåga att hantera patogen-orsakade inflammatoriska tillstånd. Dessa resultat stämmer väl överens med de upptäckter som gjorts i samarbetet med Örebro universitet.

Forskningen bygger på tidigare studier för att förstå hur Apta-1 fungerar och för att optimera studieprotokollet för samarbetspartnerns coronavirus lungskademodell. Aptahems vetenskapliga samarbetspartners har bekräftat Aptahems egna LPS-studier, men i samarbetspartnerns egna sepsis-liknande akuta lungskademodell. Detta var en väldigt viktig studie eftersom denna modell på flera sätt skiljer sig från de systemiska modeller som Aptahem använt. De nya data bekräftade Aptahems resultat, vilket utgör ett viktigt bevis för Aptahems teori för Apta-1 som potentiell behandling för sepsis.

Aptahem kommer nu stödja ytterligare forskning för att fortsätta att analysera prover och, tillsammans med sin samarbetspartner, planera för nästa steg för fortsatt samarbete för att ge ytterligare klarhet i Apta-1s fördelar, liksom att stödja Aptahems fortsatta tillväxt och utveckling till ett bioteknikbolag för kliniska behandlingar.

“Samarbeten med bioteknik-partners utgör ett viktigt steg för att driva akademisk forskning till nästa nivå och för att potentiellt leda till nya behandlingsalternativ för patienter längre fram. Tidiga studier med Apta-1 tycks visa att den har skyddande effekter i en coronavirus-orsakad akut lungskademodell, och dessa intressanta resultat motiverar vidare studier”, säger professor Mingyao Liu*.

Dr. Luiza Jedlina, Aptahems CSO , kommenterar: “Det är glädjande att se resultatet av den här studien och hur det stämmer överens med våra egna studier och andra samarbeten.” Hon fortsätter: ”Denna virus-orsakade modell bekräftar vår syn på Apta-1s unika egenskaper och vi kommer att fortsätta undersöka dess multifunktionella förmågor.”

* Mingyao Liu, Professor, MD, and Senior Scientist at the Toronto General Hospital Research Institute, University Health Network; the James and Mary Davie Chair in Lung Injury, Repair and Regeneration; and a Professor of Surgery, Medicine and Physiology, and Director of Institute of Medical Science at the University of Toronto’s Temerty Faculty of Medicine.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar