Aptahem offentliggör utfall i inlösen av teckningsoptioner serie TO 6

Report this content

Den 30 september 2021 avslutades tiden för utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 för teckning av aktier i Aptahem AB ("Aptahem" eller ”Bolaget”). Inga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjades för teckning, innebärande en utnyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av teckningsoptionerna var 1,60 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i Aptahems aktie under utnyttjandeperioden. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 6.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem i samband med optionsinlösen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar