• news.cision.com/
  • Aptahem/
  • Aptahem undertecknar icke-bindande avsiktsförklaring gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1 inom sepsis

Aptahem undertecknar icke-bindande avsiktsförklaring gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1 inom sepsis

Report this content

Aptahem AB (publ) meddelar i dag att bolaget har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med ett medelstort läkemedelsbolag med huvudsäte i Europa. Avsiktsförklaringen avser licensvillkor för exklusiv utveckling, tillverkning och distribution av Apta-1 för behandling av sepsis i Europa. Bolaget har valt att offentliggöra information om avsiktsförklaringen då undertecknandet ger motparten en period att förhandla exklusivt med Aptahem. Mer specifik information kommer att offentliggöras om transaktionen genomförs med motparten.

Den undertecknade avsiktsförklaringen är icke-bindande (eng. non-binding term sheet) och berör bland annat licensvillkor för användningsområde, geografiskt territorium, sublicensieringsrättigheter, ansvarsområden, kostnadsfördelning, utvecklingsplan, prissättning och finansiella villkor mellan parterna för Apta-1. Övergripande avser villkoren att erbjuda Bolagets motpart en exklusiv rätt att utveckla, tillverka och distribuera Apta-1 i europeiska länder för behandling av sepsis.

Ovannämnd information baseras på Aptahems pågående diskussioner med motparten. Bolaget har valt att offentliggöra information om avsiktsförklaringen då undertecknandet ger motparten en period, från det att avsiktsförklaringen undertecknats, att förhandla exklusivt med Aptahem. Bolaget ställer inga garantier att ett slutgiltigt avtal kommer att undertecknas med motparten inom uppsatta tidsramar eller alls. Aptahem garanterar inte heller att en transaktion kommer att genomföras baserat på nuvarande villkor i avsiktsförklaringen.

VD Mikael Lindstam kommenterar:

”Vi har haft regelbunden kontakt med vår motpart strax över ett år och den övergripande dialogen har nu övergått i en mer djuplodande due diligence-fas. Båda parter är överens om att behovet av nya behandlingsalternativ för sepsis är enormt och att egenskaperna hos Apta-1 ser mycket lovande ut för att skapa patientnytta. Den europeiska marknaden är stor och ett partnerskap vore ekonomiskt och strategiskt gynnsamt för att kommersialisera Apta-1 på bästa sätt och jag bedömer att det finns goda förutsättningar för ett bra samarbete.”

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021.

Om sepsis

Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar