Aptahems aktiviteter fortsätter enligt plan

Report this content

De konferenser som Aptahem har planerat att delta i under mars månad, BIO Europe Spring och ISICEM, har ställts in respektive flyttats fram 6 månader som en följd av Corona-virusets spridningsrisk.

Aptahems inplanerade möten med representanter från bl a Pharmabolag som skulle ha ägt rum i samband med BIO Europe kommer att bli av enligt plan, men genom andra kanaler. Aptahem har arrangerat egna videokonferenser, där första mötet äger rum redan denna vecka.

ISICEM, den vetenskapliga konferensen inom intensivvård som Aptahem planerade att delta i, har flyttats fram till september 2020. Aptahem skulle ha presenterat sina senaste vetenskapliga rön om Apta-1 på konferensen, där en ePoster skulle ställas ut och presenteras. Bolaget kommer nu istället att undersöka alternativa publiceringsmöjligheter, och återkommer med mer information kring detta längre fram.

I övrigt påverkas inte Aptahems aktiviteter i dagsläget av de restriktioner som införs som följd av Corona-viruset eftersom bolaget arbetar i en starkt virtuell struktur. Kontakter med samarbetspartners, konsulter och övriga sker även i fortsättningen via telefon, mail och digitala möten.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post:
ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar