Aptahems nyhetsbrev januari 2018

VD kommenterar
Det nya året har precis startat men flera spännande saker har redan hunnit hända. Häromveckan kommunicerade vi om våra två tillskott till det vetenskapliga rådet. Hans Peter Schwarz, som är professor och legitimerad läkare, kompletterar vår befintliga expert Anders Bylock extremt väl. Professor Schwarz har erfarenhet av att avancera läkemedelskandidater genom det regulatoriska nålsögat hela vägen från forskning till marknadsgodkännande. Apta-1 har, som känt, en bred profil och nu har vi en nyckelperson med lång erfarenhet inom ett flertal möjliga indikationer (däribland hemofili, trombosis, immunologi, och neurologi). Hans tidigare ledande befattningar på Baxter/Baxalta/Shire både stärker vårt befintliga nätverk och öppnar upp nya kontaktvägar. Detta spelar väl med vår andra rekrytering av Docent Mats Eriksson som istället har lång erfaren­het inom sepsis, inflammation och koagulation. Även Docent Eriksson har branscherfarenhet både som forskningschef inom biotech samt som medlem i en expertkommitté för Läkemedelsver­ket. Jag är mycket stolt att Aptahems team, forskningsresultat och vision lyckats locka dessa internationella experter i världsklass. 

Tillverkning fortlöper enligt plan
Vi avslutade år 2017 med nyheten om att vi ingått avtal med Accelera, en av Europas ledande kontraktsforskningsorganisationer, för våra regulatoriska toxikologi- och säkerhetsstudier av Apta-1. Avtalet är givetvis en viktig pusselbit för att kunna initiera kliniska studier i människa och jag är glad att vi nu samarbetar med en högkvalitativ partner efter en rigorös upphandlings­process. I förra nyhetsbrevet berättade jag om arbetet som just nu pågår hos vår tyska samarbets­partner, oligonukleotidsspecialisten, BioSpring. Att kunna skala upp tillverkningen enligt GMP-standard av en läkemedelssubstans till kommersiella volymer till en rimlig kostnad är förstås alltid en viktig frågeställning för möjliga licenstagare. Förutom att påverka tillverkningskostnader har frågan en direkt effekt på intäktsmöjligheter och projektvärdering. BioSpring har meddelat att allt går enligt plan och det ser ut som att utfallet kommer att förse oss med ytterligare ammunition i förhandlingarna med ett större bolag. Jag hoppas att få återkomma inom kort med nyheten att optimeringen är färdigställd.  

Vetenskaplig kommunikation och utökande av Aptahems medicinska nätverk
Effekten som Apta-1 lyckades uppnå i våra djurstudier var högre än vad någon av våra rådgivare hade sett tidigare inom sepsis. Resultaten har därför, som tidigare kommunicerats, dokumenterats i en nyinskickad patentansökan och vi tror att resultaten kommer att generera ett stort intresse när de offentliggörs. Vi har nu dessutom färdigställt ett vetenskapligt manuskript som ämnas att skickas in för att publiceras i en välrenommerad tidskrift senare i vår. Publikationen är en del av vår nya kommunikationsstrategi och avser att nå ut både till branschrepresentanter och opin­ionsledare inom sepsis. Vetenskaplig kommunikation är ett långsiktigt viktigt område som vi länge har fått vänta med (pga sekretess) men där vi nu, armerade med vår nya patentansökan, äntligen kan öka fokus.

Förutom att locka intresse för vår läkemedelskandidat avser den riktade kommunikationen att öka vårt vetenskapliga nätverk. Rekryteringarna av Professor Schwarz och Docent Eriksson är således en del av samma strategi. I vårt förra nyhetsbrev berättade jag att vi numera är stolt suppor­ter till Global Sepsis Alliance och World Sepsis Declaration, vilket ger Aptahem expone­ringsyta tillsammans med sepsisexperter och läkemedelsbranschen. Vi har nu även inlett en dialog med den svenska motsvarigheten, Sepsisfonden, vilken vi sponsrar. Stiftelsen leds av docent och överläkare Adam Linder vid Universitetssjukhuset i Lund och främjar utveckling av nya under­söknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid sepsis samt stöder upplysning om sepsis hos allmänheten, inom vården och hos beslutsfattare. Vi är mycket imponerade av det viktiga arbetet som Sepsisfonden bedriver och hoppas att få möjlighet att arbeta tillsammans i dessa vik­tiga frågor. 

Planerade aktiviteter
För nuvarande förbereds flera presentationer inför möten under våren med flera stora läkeme­delsbolag. Både Swiss Nordic Bio i Schweiz och BIOEurope Spring i Nederländerna är inbokade i februari och mars. Vi har blivit kontaktade av ett av världens tio största läkemedelsbolag som vi tidigare har träffat på olika event. Nu har bolaget kontaktat oss i syfte att lära sig mer om Aptahems teknologi och bli uppdaterade på våra aktiviteter – ett möte som sker redan nu i februari. Även om vi har flertalet pågående diskussioner med branschintressenter tycker jag att det är värt att understryka att samarbetsdialoger kan ta lång tid. Branschpolicy är att inte offent­liggöra detaljerad information om intressenter förrän avtal eller avtalsupplägg godkänts för publice­ring, men vi kommer givetvis att hålla våra aktieägare uppdaterade om när sådan aktivitet sker. 

Vi fortsätter förstås även att satsa resurser på att skapa synlighet för Aptahem även bland våra aktieägare och inför nya investerare. Det innebär att vi kommer att synas i presentationssamman­hang både i Stockholm och Göteborg, där jag givetvis kommer att finnas tillgänglig för diskuss­ion med intresserade aktieägare. Flera aktieägare har hört av sig de senaste månaderna och det känns inspirerande att höra hur engagerade alla är i Aptahems framtid. Fortsätt gärna att in­komma med frågor och funderingar. Jag lovar att svara enligt bästa förmåga. 

Hör därför gärna av dig om du har några frågor till info@aptahem.com. Om frågorna är av en allmän bolagskaraktär försöker jag att besvara dem i nästa nyhetsbrev, annars försöker jag att besvara via email eller telefon. För er som inte redan upptäckt den vill jag gärna tipsa om vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/aptahem/.

Önskar er alla en riktigt bra start på 2018 och en god fortsättning!

Malmö 29 januari 2018

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Taggar:

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar