Aptahems nyhetsbrev oktober 2017

VD kommenterar
Jag vill inleda med att tacka våra gamla och nya aktieägare för det förtroende som vår fulltecknade nyemission vittnar om. Vi är många som har arbetat dag och natt under året för att hitta den bästa positioneringen för Apta-1 och jag är mycket stolt över vårt resultat. Utfallet från vår finansiering bevisar även det starka stöd som jag känt från många av våra aktieägare under processen. Att få finansieringen på plats har hela tiden varit en viktig pusselbit för att genomföra vår plan men det betyder inte att vi kan slå av på arbetstakten. Tvärtom. Nu kan vi äntligen allokera våra resurser och fulla fokus till att kliniskt avancera Apta-1 fram till, bolagets viktigaste milstolpe, att testas i människa för första gången. Vår överlevnadsdata talar sitt tydliga språk och om vi kan åstadkomma en riskreduktion i människa likt den effekt vi redan har observerat, i våra två djurstudier, kommer Apta-1 tveklöst att bli det viktigaste läkemedlet i arsenalen för behandling av sepsis i hela världen. Av samma anledning är min absoluta övertygelse att du som valt att vara med på Aptahems resa har fattat helt rätt beslut.  

Aptahems framsteg
Jag nämnde sist att vi har ett fullvärdigt utvecklingsteam på plats vilket också märks i den mängd aktiviteter som rör sig framåt. Medan finansieringsarbetet har pågått har flera utvecklingsaktiviteter påbörjats och slutförts. Du som följer oss har sannolikt inte missat att vi meddelade utfallet från vår utökade studie den 12 september. Studien var en upprepning av den tidigare studien men utfördes i ett mycket större antal djur med fler doseringsnivåer och behandlingstidpunkter. Till vår glädje kunde den tidigare studiens effekt bekräftas även när Apta-1 gavs till en större mängd försöksdjur och vi kunde dessutom konstatera att effekten var signifikant även vid fördröjd behandlingstid vilket i förlängningen skulle kunna möjliggöra en breddning av det teoretiska behandlingsfönstret för Apta-1. I våra studier har vi sett effekt på viktiga biomarkörer som i förlängningen kan betyda att aptamerer med samma målmolekyl som Apta-1 skulle kunna användas för en rad ytterligare indikationer. För att säkerställa att dessa värdefulla insikter tillvaratas har därför ett patenteringsarbete pågått parallellt som utmynnade i en patentansökan som lämnades in den 3 oktober. Vi har även internt diskuterat om att publicera våra resultat i vetenskapliga tidskrifter för att meddela omvärlden vilka fina resultat vi erhållit och därmed nå ut till fler intressenter och KOL’s (Key Opinion Leaders) samt skapa den uppmärksamhet som Apta-1 förtjänar mot en större publik. I och med att patentansökan nu är inskickad kommer vi i närtid se över publiceringsmöjligheten i någon av de ansedda internationella vetenskapliga tidskrifterna. De fina resultaten och den tekniska höjden i nya patentansökan har dessutom bedömts vara av sådan karaktär att ytterligare finansiering sannolikt kan erhållas via europeiska unionens ramverksprogram. Aptahem har precis slutfört och förbereder nu för att lämna in en ansökan om mjuka medel. 

Viktiga möten under hösten
Jag är nyss hemkommen från BioJapan, en av branschens viktigaste konferenser i Asien och speciellt för japanska marknaden men även med internationell karaktär för bolag som söker strategiskt partnerskap. Vill passa på att speciellt tacka Invest in Skåne för en fantastiskt fin support samt även Business Sweden inför och under BioJapan partneringkonferens. Intresset för Aptahems teknologi var stort hos de bolag som jag träffade. Flera påtalade bland annat att det kliniska behovet inom sepsis är enormt och att vi helt klart sitter på ett stort värde om vi kan förbättra överlevnaden. Apta-1s multiverksamma egenskaper föranledde även dialoger kring helt andra indikationer och flera var därför intresserade av att förstå mer om vilka biomarkörer vi adresserar. Mitt fokus under den kommande tiden är att skicka ut uppföljningsmaterial som förhoppningsvis leder till sekretessavtal för att kunna fördjupa dessa dialoger. Några av dessa bolag kommer förstås även att vara på nästa BioEurope där mitt schema redan har börjat att fyllas på med intressanta möten. Min plan är att fortsatt generera intresse för vår nya inriktning på andra sidan Atlanten redan veckan efter BioEurope på Nordic American Life Science Conference och även där är redan några möten bokade. 

Övriga aktiviteter
Även om mer tid nu kommer att allokeras till vår kärnverksamhet har vi satt upp ett mål om att fortsätta vara synliga för våra aktieägare och för nya investerare. Vi har nyligen publicerat en ny hemsida (engelsk version kommer inom kort) där nyheter kommer att publiceras på samma sätt som tidigare och vi kommer att fortsätta vårt engagemang i sociala medier. Planen är även att presentera på utvalda aktiedagar framöver. Jag har tidigare nämnt att vi arbetar på uppdrag av våra aktieägare och jag kommer att göra mitt yttersta för att alla investerare som efter emissionen sitter på teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 ska bli nöjda.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka vår personal, samarbetspartners och aktieägare för ert förtroende. Jag ser fram emot att genomföra den framlagda planen med tillförsikt! 

Hör gärna av dig om du har några frågor till info@aptahem.com så besvarar jag dem i nästa nyhetsbrev. Du kan också besöka vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/aptahem/.

Malmö 18 oktober 2017

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar