• news.cision.com/
  • Aptahem/
  • Aptahems prekliniska resultat av läkemedelskandidaten Apta-1 presenteras vid världens största konferens för intensivvård

Aptahems prekliniska resultat av läkemedelskandidaten Apta-1 presenteras vid världens största konferens för intensivvård

Report this content

Aptahem (publ) meddelar idag att en presentation med titeln ”APTA-1, a novel RNA aptamer, improves outcome in an animal model of sepsis” kommer att hållas vid den internationella konferensen World Congress of Intensive Care i Melbourne, Australien, 14-18 oktober 2019. Denna konferens är en av de viktigaste inom området och samlar världens främsta aktörer och beslutsfattare inom intensivvård.

”Detta är första gången vi muntligen presenterar Apta-1s resultat direkt till sjukvårdspersonal verksamma inom intensivvård, vilket är en viktig milstolpe för vårt företag”, säger CSO Luiza Jedlina.

”Exponeringen av Aptahem vid konferensen ger goda möjligheter att utöka de vetenskapliga och affärsrelaterade nätverken, samt att knyta kontakter med världens ledande medicinska expertis inom intensivvård”, säger VD Mikael Lindstam. Presentation kommer att hållas av docent Mats Eriksson som är en erfaren intesivvårdsläkare och medlem i Aptahems vetenskapliga råd.

För detaljer om det vetenskapliga programmet:

https://www.worldcongressintensivecare2019.com/program 

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar